Perfection is a disease of a nation

 

För jag går inte isär när jag går med dig

 
 

Snart kommer han och lägger sig tätt intill

Att höra honom titta på fotboll i rummet bredvid och veta att snart kommer han och lägger sig tätt intill.
 

RSS 2.0